Teams in BLOEI!

Een team is geen groep mensen die samenwerkt, maar een groep mensen die elkaar vertrouwt

De basis voor goede samenwerking is vertrouwen, en daarvoor is authenticiteit en kwetsbaarheid nodig. Dus het creëren van een veilige omgeving.

Organisaties bestaan vaak uit organogrammen, afdelingen, processen en systemen. Veel managers en directeuren gaan ervan uit dat als dit soort zaken goed is ingericht en afgesproken dat de organisatie goed staat. Maar waar zijn de mensen?  Waar is de bezieling? Waardoor zijn de mensen intrinsiek gemotiveerd? Veelal hinderen structuren en processen de echte verbinding. Deze ontstaat op het moment dat mensen eerlijk en open communiceren over wat hen bezield.

Teams in BLOEI!

Vanuit verbinding, authenticiteit en kwetsbaarheid ga ik met teams in gesprek. Zonder agenda, doelstelling of ander papier, maar vanuit nieuwsgierigheid op zoek naar de gezamenlijke bedoeling. Dit zorgt voor echte gesprekken tussen echte mensen (die toevallig collega’s zijn).

Wakkermaken

Mijn stijl is met creativiteit, humor, provocatie, luchtigheid en diepgang de teams in verbinding en beweging te krijgen. Hierbij benoem ik de onderstroom, datgene wat iedereen voelt, maar niemand durft te zeggen.

Spelen

We spelen te weinig, we nemen ons werk heel erg serieus. Hiertoe worden we gedwongen doordat we meegaan in de systeemwereld en de rapportages sluitend moeten zijn, de klanten tevreden, de targets op orde, et cetera.

Maar waar is de fun, de gezelligheid, de lach? Kortom, de positieve energie die vrijkomt tijdens spelen! Hier zorg ik voor tijdens de sessies en bijeenkomsten. Mensen uit hun zakelijkheid halen en in het spel brengen.

Wie durft?